Плячката / La proie / The Prey (2011)

Резюме: Престъпник бяга от затвора с една едничка цел, да залови бившия си съкилийник, който възнамерява да припише престъпленията си на него. Ченге е изпратено по петите на избягалия затворник, който въпреки добрите си намерения скоро се превръща в обществен враг номер едно. Героите в това високо адреналиново преследване надскачат себе си в стремежа си да постигнат пълния успех и скоро вече не е ясно кой е ловеца и кой е плячката.

Последно добавени филми